Pågående avhandlingsarbeten i Arkeologi

Johan Sterner: "Neandertals and Fire: Habitual or opportunistic users?A contextual approach to assess ancient fire traces from Western Europe and their implications on the role of fire during the Middle Palaeolithic " Ingrid Bergenstråhle: "Skateholm, a late meolithic settlement in southern Scania. A study of human choice" Andreas Nilsson: "Bronzecrafting in southern Scandinavia during the Late Bronze Age" Tony Björk: "De dödas kärl (romersk järnålder)" Susan Hydén: "Fragment av liv och död - bergartsföremål från den tidigneolitiska begravningsplatsen Almhov" Mikael Larsson: "Agrara och ekologiska perspektiv på Uppåkras uppgång och fall" Björn Wallebom: "Det neolitiska manifestet. Samhällsformation i sydvästra Skåne under fjärde årtusendet fKr"
Jerry Rosengren: "Den tredje uppgiften möter det tredje språket, Bildbruk utidfrån exemplet Skånes järnålder" Daniel Serra: "Vikingatidens matkultur" Arne Sjöström: "Rumslig organisation av boplatser under mellersta mesolitikum" Louise Ströbeck: "Engendering the Roman Iron Age and society in southeast Scandinavia 0-400" Katarina Botwid: "Split vision - to see beyond the sherd"