Pågående avhandlingsarbete i Historisk osteologi

Anders Fandén: "Mobila eller bofasta bäverjägare. Nya arkeoosteologiska perspektiv på bäverjaktens betydelse för bosättningsmönster, resursutnyttjande och pälshandel bland fångstfolk i Mellannorrland och Dalarna under neolitikum och bronsålder" Ken Kalling: "Physical anthropology and Estonian nation-building. The work discusses the influence of scientific theories deriving from physical anthropology (as other biological disciplines) on the national ideologies and politics of Estonia. The work concentrates on the scientific discussions of the 19th - first half of the 20th century"