Doktorsavhandlingar/ Historisk arkeologi

Doktorsavhandlingar och licentiatsavhandlingar

1976
Forsström, Margit: Keramik från Visby. En modell för databehandling av arkeologiskt fyndmaterial från medeltiden. Acta Archaeologica Lundensia, Series tertia in 8 minore No 5. Bonn/Lund 1976.

Redin, Lars: Lagmanshejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör. Acta Archaeologica Lundesia, Series prima in 4 No 10. Bonn/Lund 1976.

1977
Lunde, Øivind: Trondheims fortid i bygrunnen. Middelalderbyens topografi på grunnlag av det arkeologiske materialet inntil 1970. Riksantikvarens Skrifter Nr 2. Trondheim 1977.

Holmberg, Rikard: Den skånska öresundskustens medeltid. Acta Archaeologica Lundensia, Series altera in 8 No 11. Bonn/Lund 1977.

1980
Christophersen, Axel: Håndverket i forandring. Studier i horn- og beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350. Acta Archaeologica Lundesia, Series prima in 4 No 13. Bonn/Lund 1980.

1982
Sundnér, Barbro: Maglarp - en tegelkyrka som historiskt källmaterial. Acta Archaeologica Lundesia, Series prima in 4 No 15. Bonn/Lund 1982.

1984
Ericson, Ingolf: Vom slawischen Burgwall zum deutschen Gut. Studie zur mittelalterlichen Siedlungsgenese im Raum Futterkamp, Holstein. Lund 1984.

Liepe, Anita: Medeltida lantkyrkobygge i Värend. Ett försök till relationsanalys kyrka-bygd. Kronobergsboken 1984-85. Växjö 1984.

1985
Augustsson, Jan-Erik: Keramik i Halmstad ca. 1322-1619. Produktion - Distribution - Funktion. Halland Länsmuseers Skriftserie No 2. Lund 1985.

Andrén, Anders: Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark. Acta Archaeologica Lundensia, Series altera in 8 No 13. Bonn/Lund 1985.

1986
Stenholm, Leif: Ränderna går aldrig ur. En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid. Lund Studies in Medieval Archaeology 2. Lund 1986.

Lindahl, Anders: Information through sherds, a case study of the early glazed eartehware from Dalby, Scania. Lund Studies in Medieval Archaeology 3. Lund 1986.

1987
Ödman, Anders: Stockholms tre borgar. Från vikingatida spärrfäste till medeltida kastellborg. Lund 1987. (Stockholmsmonografier 80, Stockholm 1988)

1988
Ersgård, Lars: "Vår Marknad i Skåne." Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden. Lund Studies in Medieval Archaeology 4. Stockholm 1988.

1989
Andersson, Lars: Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien. Lund Studies in Medieval Archaeology 7. Stockholm 1989.

1992
Klackenberg, Henrik: Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige. Lund Studies in Medieval Archaeology 11. Stockholm 1992.

1993
Wienberg, Jes: Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark. Lund Studies in Medieval Archaeology 11. Stockholm 1993.

Jacobsen, Henrik: Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Lund Studies in Medieval Archaeology 12. Stockholm 1993.

1995
Eriksson, Anna-Lena: Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden. Lund Studies in Medieval Archaeology 14. Stockholm 1995.

Anglert, Mats: Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne. Lund Studies in Medieval Archaeology 16. Stockholm 1995.

Wallerström, Thomas: Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1-2. Stockholm 1995.

1998
Svensson, Eva: Människor i utmark. Lund Studies in Medieval Archaeology 21. Lund 1998.

1999
Elfwendahl, Magnus: Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala. Lund Studies in Medieval Archaeology 22. Stockholm 1999.

2000
Mogren, Mats: Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi. Lund Studies in Medieval Archaeology 24. Stockholm 2000.

Larsson, Stefan: Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Archaeologica Lundensia IX. Lund 2000.

2001
Hansson, Martin: Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid. Lund Studies in Medieval Archaeology 25. Stockholm 2001.

Carelli, Peter: En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. Lund Studies in Medieval Archaeology 26. Stockholm 2001.

Roslund, Mats: Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300. Vetenskapssocieteten i Lund 92. Lund 2001.

2002
Tagesson, Göran: Biskop och Stad - aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping. Lund Studies in Medieval Archaeology 30. Stockholm 2002.

2004
Rosén, Christina: Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal. Lund Studies in Medieval Archaeology 35. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar skrifter 53. Stockholm 2004.

Gustin, Ingrid: Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid. Lund Studies in Medieval Archaeology 34. Stockholm 2004.

2005
Eriksdotter, Gunhild: Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk. Lund Studies in Medieval Archaeology 36. Stockholm 2005.

Josefson, Kristina: Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon. Lund Studies in Medieval Archaeology 38. Stockholm 2005.

2006
Sabo, Katalin Schmidt: Den medeltida byns sociala dimensioner Lund Studies in Historical Archaeology 1. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar skrifter 67. Stockholm 2005. - samt 3 artiklar i Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar skrifter 38. Stockholm 2001, s. 1-95.

Nordanskog, Gunnar: Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia. Vägar till Midgård 9. Lund 2006.

2007
Carlsson, Kristina: Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300. Lund Studies in Historical Archaeology 6. Uddevalla 2007.

Lihammer, Anna: Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien. Lund Studies in Historical Archaeology 7. Lund 2007.

2008
Bentz, Emma: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält. Lund Studies in Historical Archaeology 8. Lund 2008.

Naum, Magdalena: Homelands lost and gained. Slavic migration and settlement on Bornholm in the early Middle Ages. Lund Studies in Historical Archaeology 9. Lund 2008.

2009
Nilsson, Ing-Marie: Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Halland medeltida kyrkor. Lund Studies in Historical Archaeology 12. Lund 2009.

2013

Hållans Stenholm, Ann-Mari: Fornminnen. Det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen. Vägar till Midgård 13. Lund 2013.

Bergqvist, Johanna: Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans. Lund Studies in Historical Archaeology 16. Lund 2013.

2015
Karlsson, Mattias: Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift. Skånsk senmedeltid och renässans 23. Lund 2015. 

2016
Anthony, Sian: Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen. Lund Studies in Historical Archaeology 18. Lund 2016.

2017
Håkansson, Anders: Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv. Hallands Länsmuseers Skriftserie 13. Lund Studies in Historical Archaeology 20. Halmstad/ Lund 2017.

2020
Hansen, Kenth: Medeltida stadsaristokrati. Värdsligt frälse i de skånska landskapens städer. Lund Studies in Historical Archaeology 21. Lund 2020.  

Licentiatsavhandlingar

1963
Hofrén, Erik: Studier rörande det medeltida Kalmar. Lund 1963. (opubl. stencil) Thun, Egon: Arkeologiska undersökningar av det medeltida Tommarp. Lund 1963. (opubl. stencil)

1964
Mårtensson, Anders W: Gravar från det äldsta Lund. Lund 1964. (opubl stencil)

1968
Holmberg, Rikard: Handel och stadsbildningstendenser i öresundsområdet under äldsta medeltid. Lund 1968. (opubl stencil)

1971
Andersson, Karin: Den vendiska keramiken från Dalby. Lund 1971. (opubl stencil)

1972
Weidhagen, Margreta: S:t Clemens kyrka och kyrkogård i Helsingborg. Lund 1972. (opubl stencil)

1974
Rosborn, Sven: Kompanihuset i Malmö. Malmöfynd 1. Malmö 1974.

1989
Claesson, Eivind: Cuius ecclesiam fecit. Romanska kyrkor i Västergötland. Lund 1989. (stencil)

Westholm, Gun: Visby - Bönders hamn och handelsplats. Visbysamhällets uppkomst och utbredning under förhistorisk tid och äldre medeltid. Visby - staden och omlandet. RAÄ & SHM Rapporter, Medeltidsstaden 72: II. Stockholm 1989.

1998
Carlsson, Kristina: Tre kvarter i gamla Lödöse - kronologi och funktion. Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No. 19. Göteborg 1998.

1999
Borg, Kaj: Eketorp-III. Ett medeltidsarkeologiskt projekt. University of Lund, Institute of Archaeology, Report series 72. Lund 2000. (opubl. stencil 1999)

2006
Gardelin, Gunilla: En värld av sten. Stenhuggarnas organisation i medeltidens Östergötland. Lund Studies in Historical Archaeology 3. Lund 2006.

2007
Falk, Ann-Britt: En grundläggande handling. Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid. Vägar till Midgård 12. Lund 2008.

2008
Lindeblad, Karin: Landskap och urbanisering. Östergötland ur ett centralortsperspektiv 700-1550. Lund Studies in Historical Archaeology 10. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 74. Lund 2008.

2010
Jönsson, Lars: "Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad." Malmö 2010.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2021-05-24