lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorsavhandling i Historisk osteologi

Ola Magnell. 2005. Tracking wild boar and hunters. Osteology of wild boar in Mesolithic South Scandinavia. Studies in Osteology 1.