Invoice and fax

Institutionen för Arkeologi och Antikens historia
Box 188
221 00 Lund

Ange som fakturareferens

"K-ställe 500055".

Bankgiro 5051 – 4728

Plusgiro 1 56 50 - 5

Org.nr:  202100-3211

VAT-nr: SE202100321101

Fax: 046-222 32 28