lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Calendar

To previous month January To next month   To previous year 2019 To next year
  M T W T F S S
01     1   2   3   4   5   6  
2   7   8   9   10   11   12   13  
3   14   15   16   17   18   19   20  
4   21   22   23   24   25   26   27  
5   28   29   30   31        


Showing 13 events from 2019-02-05 Tu until 2019-05-06 Mo

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-05 Tu   15:15 - 17:00   LUX A126


Seminar

Lecturer Theis Jensen, Section for Evolutionary Genomics, Köpenhamns universitet

Research Seminar: Archeology

Syltholm - a drowned littoral landscape from the Mesolithic and Neolithic with evidence of; large scale fisheries and ritual continuity across the transition to agriculture, near Rødbyhavn, Denmark


Archaeology | This Subject's Calendar
Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-11 Mo   13:15 - 14:45   LUX A233


Seminar

Lecturer Cecilia Ljung, Inst f arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet & Torun Zachrisson, Upplandsmuseet

Research Seminar: Historical Archeology

Skärningspunkt Sigtuna, de första människorna i Sveriges äldsta stad: nya rön och många frågor från ett nystartat projekt


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-11 Mo   15:00 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Mats Roslund, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Slaveriets geografi – gemenskaper och nätverk i Mälardalen ca 1000-1150


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   13:15 - 14:45   LUX B339


Seminar

Lecturer Jakob Kieffer-Olsen, Nationalmuseet i Köpenhamn

Research Seminar: Historical Archeology

Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   15:00 - 16:00   LUX B339


Seminar

Lecturer Ann Catherine Bonnier

Research Seminar: Historical Archeology

Upplands rundkyrkor


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   16:00 - 16:45   LUX B339


Seminar

Lecturer Jes Wienberg, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Jerusalem i Tønsberg – berättelser om rundkyrkor


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Joint Faculties of Humanities and Theology

2019-04-05 Fr -
2019-04-06 Sa   LUX, Helgonavägen 3


Open house

Humanist- och teologdagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.


More Information: http://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-te...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-08 Mo   13:15 - 14:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Joakim Kjellberg, Inst f arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Sociala identiteter och urbana nätverk – med exempel från det medeltida Uppland


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-08 Mo   14:45 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Ulrika Söderström, Kalmar Län Museum/ Grasca, Linnéuniversitet

Research Seminar: Historical Archeology

Mellan policy och praktik – uppdragsarkeologi och hållbar utveckling med exempel från Kalmar län


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-11 Th   15:15 - 17:00   LUX B251


Seminar

Lecturer Karen Dempsey, University of Reading

Research Seminar: Historical Archeology

Living in Medieval Castles – a feminist perspective


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   10:15 - 11:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Dries Tys, Brussel Centre for Urban Studies, Vrije Universiteit Brussel

Research Seminar: Historical Archeology

Peasants in the early medieval landscapes of the Low Countries and the development of trade (and emporia)


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   13:15 - 13:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Dries Tys, Brussel Centre for Urban Studies, Vrije Universiteit Brussel

Research Seminar: Historical Archeology

The issue of Central places in northern Francia, a variety of phenomena – research problems and some leads towards solutions


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   14:45 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Manuel Gabler, NIKU i Oslo

Research Seminar: Historical Archeology

Mapping Uppåkra – Structure and Extent of the Uppåkra site and its surrounding landscape, based on large-scale, high resolution geophysical prospection data


Department of Archaeology and Ancient History | This Subject's Calendar
Historical Archaeology | This Subject's Calendar