lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mattias Karlsson

född 1972, fil. mag. i medeltidsarkeologi, doktorand i historisk arkeologi.

Efter studier i Lund har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och kulturmiljöområdet. Sedan 2002 har jag varit verksam som arkeolog vid Kulturen i Lund. År 2010 började jag som forskarstuderande vid Lunds universitet.
Mitt avhandlingsarbete handlar om altare och reliker i medeltidens kyrkor med inriktning på förhållandena i Norden och Lunds stift.
Förutom området medeltida kyrkor har jag bland annat intresserat mig för agrarhistoria och senmedeltidens skatter, avgifter och förvaltning.


Forskning

Innehållsansvarig: Mattias Karlsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-12-06

Mattias Karlsson

Kontaktinformation

Mattias Karlsson
Doktorand
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Telefon 046–222 30 88

Fax 046–222 42 14

Besöksadress
Sandgatan 1

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe 24