lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012. Fil. dr. 2018

Jag disputerade den 2a mars 2018, med avhandlingen "Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine". I min avhandling diskuterar jag förhistorisk avfallshantering av döda djur och rester av djurkroppen. Genom att studera hanteringen av avfall inom ett visst samhälle, menar jag att man kan studera social organisation och kulturella normer. Som material analyserade jag djurben från den grekiska bronsåldersplatsen Asine. Mitt forskningsfokus generellt ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, traditioner/praxis samt relationerna mellan människa-djur i det dåtida samhället.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogisk erfarenhet

- Lärare på grundkursen "Arkeozoologi", 30 hp, ht 15

- Lärare på kursen "Dawn of the European Culture", SASH05, 7.5 hp. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. HT 13, HT 14

- Lärare och handledare för studenter i kandidatuppsatskursen i historisk osteologi, HOSK04. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. HT 13, HT 16

- Lärare i och planering av översiktskursen Heath and diet through human history, SASH73, 7.5 hp. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. VT 13

- handledare för studenter i fält, Catalhöyuk Research Project, Turkiet, säsongerna 13-14

Förtroendeuppdrag som doktorand
- Doktorandrepresentant, Instititutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, HT 13
- Suppl. doktorandrepresentant, instititutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, läsåret 12/13, 16/17
- Ledamot och kontaktperson, Arbetsutskottet, HTDR, läsåret 12/13

Stella Macheridis

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Telefon 046–222 79 32

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A113

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30