lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012.

Jag började studera arkeologi vid Lunds Universitet hösten 2007 och fastnade tidigt i historisk osteologi. Blev antagen som doktorand till HT2012. Har även arbetat som uppdragsarkeolog och -osteolog (Uni. i Oslo, LU), samt för Svenska Institutet i Athen. De senaste sommarsäsongerna har jag arbetat som fältarkeolog och studenthandledare i Catalhöyük, Turkiet.

Mitt stora intresse ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, tradition och relationer människa-djur i det dåtida samhället. I min avhandling studerar jag förhistorisk avfallshantering av döda djur och rester av djurkroppen. Genom att studera hanteringen av avfall inom ett visst samhälle, menar jag att man kan studera social organisation och kulturella normer. Mitt material kommer från Asine, Grekland och härrör sig från egeisk bronsålder.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogisk erfarenhet

- Lärare på grundkursen "Arkeozoologi", 30 hp, ht 15

- Lärare på kursen "Dawn of the European Culture", SASH05, 7.5 hp. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. HT 13, HT 14

- Lärare och handledare för studenter i kandidatuppsatskursen i historisk osteologi, HOSK04. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. HT 13, HT 16

- Lärare i och planering av översiktskursen Heath and diet through human history, SASH73, 7.5 hp. Inst. f. ark. o ant. hist. LU. VT 13

- handledare för studenter i fält, Catalhöyuk Research Project, Turkiet, säsongerna 13-14

Förtroendeuppdrag som doktorand
- Doktorandrepresentant, Instititutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, HT 13
- Suppl. doktorandrepresentant, instititutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, läsåret 12/13, 16/17
- Ledamot och kontaktperson, Arbetsutskottet, HTDR, läsåret 12/13

Stella Macheridis

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Telefon 046–222 79 32

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A113

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30