lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KNUT

Välkommen till den arkeologiska studentföreningen KNUT – en av Lunds äldsta studentföreningar som har varit verksamma sedan 1986. Varje termin anordnar KNUT flera olika event, exempelvis gillen, spelkvällar, exkursioner, och seminarier. För att bli medlem i KNUT behöver du endast betala 30 kr/termin. Detta kan du göra när som helst under terminen, antingen på ett av våra event eller nere i KNUT-rummet (A017) i LUX källare på måndagar 12.15 när styrelsen har möten. I KNUT-rummet kan du även värma din lunch, hänga med andra arkeologstudenter eller ta en gratis kopp kaffe eller te! Hoppas att vi ser dig under terminen!

Besök oss på facebook!

Kontakta oss!

Ordförande: Paulina Blaesild


Vice ordförande: Alfred Sjelvgren

 

Epost: ark.knut@gmail.com