lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Det tidiga Lund och omlandet

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i det tidiga Lund, eller egentligen Lund före Lund, i ett större perspektiv, med den blivande staden som en del av ett omland. Den tidsmässiga utgångspunkten är tiden från ca 800-tal upp i 1200-tal, för att få med både det tidiga uttrycket men även de förändringar som gör att staden utvecklas till en alltmer urban plats. Den tidsmässiga avgränsningen är dock ganska flytande, och kommer att beaktas mer utifrån resultat än absoluta tidsgränser. Inriktningen på frågeställningarna kommer att kretsa kring en period i denna del av Skåne där stora förändringar sker. Utgångspunkten kommer att vara det tidigaste Lund (Lund före Lund), dess relation och möjliga samexistens med Uppåkra, och de omkringliggande byarna i Torna och Bara härad.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Gertie Eriksson

Doktorand
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post gertie.erikssonark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30