lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Ulla Lund Hansen föreläser om Romertidsarkæologi - erindringer og perspektiver, onsdagen den 4 juni kl 10.15 i Lilla Salen, Archaeologicum, Sandgatan 1. [...]

2014-04-28

Stenålderns jägare/samlare gifte upp sig med jordbrukare

Analyser av kvarlevor från elva Skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att jägarna/samlarna var färre än jordbrukarna. [...]

2014-01-17

Välgörare, arkeolog och språkvetare nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten har utsett styrelseordföranden i Crafoordska stiftelsen Ebba Fischer, arkeologen Ulla Lund Hansen och språkvetaren Marga Reis till hedersdoktorer 2014. Alla tre har genom sitt [...]

2013-11-28

Nyhetsbrev från Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HDTR)

Terminen närmar sig sitt slut och förhoppningsvis har det varit en produktiv och kreativ hösttermin så långt. [...]

Expeditionen sommar 2014

Expeditionen är stängd hela sommaren pga av flytten till LUX men svarar på mail under sommaren.

susanne.gustafsson@ark.lu.se.

Trevlig sommar!

Uppsamlingstentamina                                                                                           för HT 2013 och VT 2014 kommer att äga rum måndagen den 18 augusti. Anmälan sker till aktuell lärare senast den 19 juni.

Re-examinations                                                                                            Additional re-examinations for courses during the fall semester 2013 and spring semester 2014 will take place on Monday, August 18. Please contact your teacher, no later than June 19.

Önskar er alla en trevlig sommar!

Meddelanden

Expeditionen sommar 2014

Expeditionen är stängd hela sommaren pga av flytten till LUX men svarar på mail under sommaren susanne.gustafsson@ark.lu.se. Trevlig sommar!
(Publicerad 2014-07-22)