lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Jag kommer ursprungligen från Kristinehamn, Värmland, men har spenderat min studietid i framförallt Uppsala där jag förutom Antikens kultur och samhällsliv även studerade latin och grekiska. [...]

2014-09-09

Kenth Hansen - ny doktorand i Historisk arkeologi

Efter att ha arbetat som ekonom i många år kände jag att jag ville göra något nytt och annorlunda. [...]

2014-08-27

POMPEJI öppnar på Millesgården den 20:e september.

POMPEJI öppnar på Millesgården den 20:e september.Utställningen är resultatet av ett unikt samarbete mellan universitet och kultur - mellan fältarbete och konstnärligt skapande - mellan [...]

2014-07-30

Arkeologi för alla!

Dessa öppna föreläsningar presenterar pågående forskning vid institutionen och vid de svenska instituten. Föreläsningarna vänder sig till personal och studenter vid institutionen och universitetet i [...]