lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, Lynn, Johannes och Samuel – är ett team med olika ansvarsområden. Att vi har roligt tillsammans kanske [...]

2016-06-17

Så inleddes människans tidsålder i Skåne redan på järnåldern!

Arkeologin är kanske den vetenskap som hunnit dra störst nytta av mötet mellan disciplinerna. En fascinerande ny avhandling visar hur antropocen – människans tidsålder – såg ut i skånska Uppåkra på [...]

2016-05-24

Föreläsning med professor Johan Callmer Onsdag 1/6, 14.15-16.00, LUX B152

Kungliga Vitterhetsakademiens Rettigska pris gick 2016 till professor Johan Callmer, Lund, för att han, genom sin stora språkliga bredd lyckats förena kulturområden från Atlanten till Aralsjön med [...]