lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

   

  Mikael Larsson tilldelades i veckan ett stipendium från Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia för sin forskning om odling av olika växtslag och trädgårdsodling i och runt Uppåkra [...]

  2018-06-19

  Dagens bryggerier har anor från järnåldern

  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man [...]

  2018-04-17

  I dag spikade Anna Tornberg sin avhandling i historisk osteologi

  ”Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in Southern Sweden, ‪2300-1100‬ BCE". [...]

  2018-04-12

  Johan Vekselius spikar sin avhandling i antkens kultur och samhällsliv.

  ”Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture”. [...]