lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

   

  Forskare har upptäckt många märkliga föremål i vraket utanför den grekiska ön Antikythera, bl a delar av en bronsstaty och en mystisk skiva med en bild av en tjur. [...]

  2017-10-05

  Blekinge sätts på järnålderskartan

  På en vacker platå i en ekdunge i Johannishus gräver lundaforskare fram ny kunskap med ny teknik. [...]

  2017-09-26

  Anders Håkansson spikar sin avhandling

  ”Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om Övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv” [...]