lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

   

  Ett kommunikation- och turismprojekt kopplat till arkeologiska platser i södra Östersjöområdet beviljas cirka 20 miljoner kronor av EU. Projektet har som mål att skapa möjligheter till [...]

  2018-06-26

  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern.

  Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra som en viktig handelsplats i Norden vid den här [...]

  2018-06-20

  Stipendium till Mikael Larsson

  Mikael Larsson tilldelades i veckan ett stipendium från Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia för sin forskning om odling av olika växtslag och trädgårdsodling i och runt Uppåkra [...]

  2018-06-19

  Dagens bryggerier har anor från järnåldern

  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man [...]