lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

POMPEJI öppnar på Millesgården den 20:e september.Utställningen är resultatet av ett unikt samarbete mellan universitet och kultur - mellan fältarbete och konstnärligt skapande - mellan [...]

2014-07-30

Arkeologi för alla!

Dessa öppna föreläsningar presenterar pågående forskning vid institutionen och vid de svenska instituten. Föreläsningarna vänder sig till personal och studenter vid institutionen och universitetet i [...]

2014-05-22

Hedersdoktor i Arkeologi vid Humanistiska fakulteten 2014

Ulla Lund Hansen föreläser om Romertidsarkæologi - erindringer og perspektiver, onsdagen den 4 juni kl 10.15 i Lilla Salen, Archaeologicum, Sandgatan 1. [...]

2014-04-28

Stenålderns jägare/samlare gifte upp sig med jordbrukare

Analyser av kvarlevor från elva Skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att jägarna/samlarna var färre än jordbrukarna. [...]

Lunchdisco - terminskickoff för studenter

Dansa in terminen och ställ frågor till våra studievägledare. Vi bjuder på musik, kaffe och te - ta med egen lunch!

Tid och plats: 3/9-14 kl 12 -13 LUX B336