lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har en magisterexamen i arkeologi och historisk osteologi. I september 2011 blev jag antagen som doktorand i historisk osteologi.

Sedan jag började mina arkeologistudier har jag varit intresserad av att finna människan bakom artefakterna. När jag sedan började studera historisk osteologi insåg jag att det, utan tvekan, var möjligt. Mitt stora intresseområde har hela tiden legat i äldre bronsålder men efter att ha arbetat en del med senneolitiskt material kom mitt intresseområde att sträcka sig ytterligare en bit längre bak i tiden.

Min forskning fokuserar på att, genom bioarkeologiska metoder, belysa hälsa under senneolitikum och äldre bronsålder i Sydskandinavien.

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

- Kursansvar och lärare på kursen "The Dawn of European Culture" 2012.

- Lärare och delkursansvarig på fortsättningskursen i arkeologi, skriftlig uppgift 2012.

- Lärare på kursen "Health and Diet through Human History" 2013, 2014, 2015.

Anna Tornberg

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna.tornbergark.luse

Telefon 046–222 30 88

Rum LUX:A112

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30