lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (7 st)
Konferensbidrag (9 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Giacomo Landeschi

Forskare
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30