lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarseminarier

De högre seminarierna är en viktig del av institutionens forskningsmiljö. Här presenterar doktorander och forskare pågående forskning och hit kommer flera internationella gäster.

  1. Forskarseminarium: Antikens kultur och samhällsliv | Hela seminarieserien 2(120)
  2. Forskarseminarium: Arkeologi | Hela seminarieserien 10(223)
  3. Forskarseminarium: Historisk arkeologi | Hela seminarieserien 10(168)
  4. Forskarseminarium: Historisk osteologi | Hela seminarieserien 1(36)