lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarseminarier

De högre seminarierna är en viktig del av institutionens forskningsmiljö. Här presenterar doktorander och forskare pågående forskning och hit kommer flera internationella gäster.