lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

År 2006 erhöll jag min magisterexamen i arkeologi och historisk osteologi. I samma veva inledde jag min yrkesverksamma karriär på en utgrävning i Cambridge. Efter en tid där återvände jag till Sverige och fick anställning på Västergötlands museum där jag arbetade i två år. Det senaste åren har jag bland annat arbetat på Lunds universitet och Raä Uv-syd med uppdragsfinansierade osteologiska analyser.

I kombination med att jag bedrivit uppdragsfinansierade analyser har jag även arbetat med olika forskningsprojekt. Det inkluderar ett projekt som behandlat hunden som en viktig kulturindikator i olika mänskliga sociala kontexter.

För närvarande arbetar jag med min doktorsavhandling där jag undersöker fiskets betydelse under tidigmesolitikum. Genom att bland annat undersöka de tafonomiska förlopp som äger rum och relatera de till de arkeologiska lämningar som finns från denna period vill jag visa att fisket varit en mycket viktigare näringskälla än vad som tidigare framgått.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Rapporter (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Adam Boethius

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post adam.boethiusark.luse

Telefon 0–222 69 24

Mobil 073–414 48 25

Rum LUX:A230

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30