lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anna-Stina Ekedahl

Jag är född i Lund 1932. Efter att ha avslutat mitt yrkesliv som biologi- och geografilärare i Helsingborg började jag läsa bl a latin, grekiska och AKS i Lund och överförde mitt medicinska och sociala nutidsintresse till antikens kvinnor och barn. Mina forskningsstudier - påbörjade ht 2011 - syftar till en licentiatexamen.


Forskning

Innehållsansvarig: Anna-Stina Ekedahl
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-05-04

Anna-Stina Ekedahl

Kontaktinformation

Anna-Stina Ekedahl
Doktorand
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Telefon 046–222 30 88

Mobil 076–822 04 36

Fax 046–222 42 14

Besöksadress
Sandgatan 1

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe 24