lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkommen till Institutionen för arkeologi och antikens historia!

Vi finns på LUX, Helgonavägen 3. Hos oss forskas och undervisas det kring fyra ämnesområden:

De studenter som kommer till oss vill alltså lära sig mer om det förflutna, om hur människan har levt och verkat under olika perioder av historien. De får möta de fyndmaterial (alltifrån små brända ben till stora, pampiga byggnader) som finns bevarade och som arkeologer måste lära sig att tolka rätt, för att komma nära denna svunna tid. Vi erbjuder en mängd olika kurser och sätter stort värde på att dessa också är praktiskt inriktade. Detta betyder bl.a. att våra studenter får komma ut på exkursioner runt om i Skåne, att de själva får möta och arbeta med arkeologiskt fyndmaterial, och att de får komma iväg ut på arkeologiska utgrävningar. Mer info.

Vi har ett nära samarbete med Historiska museet och Kulturen i Lund, och det gör också att våra studenter får komma nära arkeologiskt material av många olika slag. Till de stora museerna i Köpenhamn är det nära och dit styr vi också regelbundet kosan, i undervisningssyfte.

Vid QS World University Rankings by Subject 2016 hamnade institutionen på 38:e plats. Vi är därmed för närvarande den högst rankade arkeologi-institutionen i Skandinavien.institutionen/#