lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkeologi och antikens historia

KandidatkurserGes termin
Arkeologi och antikens historia: Kandidatkurs, 30 hp (ARKK01)
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ARKM01)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (ARKM02)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnad, 15 hp (ARKM04)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN03)vår 2018
Religionsarkeologi på avancerad nivå, 15 hp (ARKN04)
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi och landskapstolkning i praktik och teori, 30 hp (ARKN06)
Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och social identitet, 15 hp (ARKN07)
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, 15 hp (ARKN09)vår 2018
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, 15 hp (ARKN10)vår 2018
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur, 15 hp (ARKN11)höst 2017
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer, 15 hp (ARKN12)
Arkeologi, text och tolkning, 15 hp (ARKN13)
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv, 15 hp (ARKN14)höst 2017
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik, 30 hp (ARKN15)höst 2017
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2017
Archaeology: The Dawn of European Culture, 7,5 hp (SASH05)höst 2017
The Dynamics of Interaction: Greeks, Etruscans, Celts and Romans, 7,5 hp (SASH19)
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2018
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2017
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2018
Övrigt
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2018
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: