lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkeologi och antikens historia

KandidatkurserGes termin
Arkeologi och antikens historia: Kandidatkurs, 30 hp (ARKK01)
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ARKM01)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (ARKM02)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnad, 15 hp (ARKM04)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN03)vår 2018
Religionsarkeologi på avancerad nivå, 15 hp (ARKN04)
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi och landskapstolkning i praktik och teori, 30 hp (ARKN06)
Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och social identitet, 15 hp (ARKN07)
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, 15 hp (ARKN09)vår 2018
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, 15 hp (ARKN10)vår 2018
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur, 15 hp (ARKN11)höst 2018
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer, 15 hp (ARKN12)höst 2018
Arkeologi, text och tolkning, 15 hp (ARKN13)
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv, 15 hp (ARKN14)
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik, 30 hp (ARKN15)höst 2018
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2018
Archaeology: The Dawn of European Culture, 7,5 hp (SASH05)
The Dynamics of Interaction: Greeks, Etruscans, Celts and Romans, 7,5 hp (SASH19)
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2018
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2018
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2018
Övrigt
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2018
Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp (ARKN17)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN18)
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: