lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Med ett stort intresse för smak, mathistoria, och matkulturens roll påbörjade jag 2003 min doktorandtjänst i arkeologi där jag studerar vikingatidens matkultur. Vid sidan av mina doktorandstudier på deltid har jag dessutom drivit företaget memento-past food, där jag också jobbar med mathistoria i olika former.

Forskning

Om forskningen

Min forskning avser att undersöka på vad sätt man under vikingatid relaterade till sin mat, såväl maten som idé som de aktiviteter som matkulturen för med sig.

I mina efterforskningar tittar jag dels på de matrester som har hittats på ett antal platser i sydskandinavien, men också de spår av mat i andra sammanhang dvs gravar, matlagning etc. Avhandlingen omfattar även mer påtagliga aspekter av matjkulturen då jag kommit att titta närmare även på matlagningstekniker, vilka jag blivit tvungen att närma mig med ett experimentellt perspektiv.

Daniel Serra

Tidigare medarbetare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Daniel Serra kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar