lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Monica Nilsson

Etologi och arkeologi var tidigt mina stora intressen och även om jag tror att jag har större begåvning för det förra så blev arkeologin mitt yrkesval. Både grund- och doktorandutbildning i Antikens kultur och samhällsliv genomfördes på Göteborgs universitet där jag doktorerade 2005. Jag har arbetat på utgrävningar i medelhavsområdet sedan 1994 och har kommit att specialisera mig på grekisk bronsålder.

För närvarande är jag knuten till institutionen i Lund genom att jag dels undervisar tillsammans med Susan Hydén på kursen The Dawn of European Culture och dels arbetar för Svenska Pompejiprojektet. Under denna tid är jag tjänstledig från mitt arbete som biträdande direktör på Svenska institutet i Athen.


Forskning

  • Forskargrupp

Innehållsansvarig: Monica Nilsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Monica Nilsson

Kontaktinformation

Monica Nilsson
Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Fax 046–222 42 14

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30