lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hans Andersson

Jag kom till Lund 1987 som professor i medeltidsarkeologi efter Erik Cinthio. Jag började min yrkesbana på landsarkivet i Göteborg och Göteborgs historiska museum. 1977 blev jag länsantikvarie i Göteborgs och Bohus län. På museet hade jag ansvaret för medeltidsmaterialet men kom ganska tidigt också in i museets kulturminnesvårdsarbetet. Mina universitetsstudier resulteradet först i en fil kand med latin, klassisk fornkunskap, nordisk fornkunskap och historia. Min licentiatavhandling behandlade latinska termer för medeltida städer. Under göteborgstiden blev jag också ledare för projektet Medeltidsstaden. Mina fortsatta forskningar kom framför allt att röra den medeltida urbaniseringen och den medeltida landsbygden. Så ser fortfarande min forskarprofil ut trots att jag pensionerades 2001.
Jag var dekan för humanistiska fakulteten 1992-1999 och ordförande för området för humaniora och teologi 1992-1999. Jag blev hedersdoktor i Lund 2001.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Innehållsansvarig: Hans Andersson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Hans Andersson

Kontaktinformation

Hans Andersson
Professor emeritus
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Fax 046–222 42 14

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30