lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Birgitta Hårdh

Jag arbetar för närvarande med olika projekt främst inom järnålder och vikingatid. Centralt i min verksamhet är analys av material från Uppåkra. Här har jag några tusen föremål från olika delar av järnåldern som står i fokus.
Ädelmetall från vikingatid har alltsedan mitt avhandlingsarbete på 1970-talet varit ett stort intresse. Jag har i olika publikationer visat på silvrets olika funktioner, främst som betalningsmedel, men också på regionala variationer i Skandinavien och Östersjöområdet. Dessa variationer kan knytas till politiska, sociala och ekonomiska variationer.
För närvarande bearbetar jag också material från Kaupang i Sydnorge och Tissø på Själland, båda platser som ar av avgörande betydelse för förståelsen av det vikingatida samhället.
Järnålderns metallhantverk är en annan fråga som jag ägnar stor uppmärksamhet.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Jag ingår i en referensgrupp för ZBSA, Centrum för Östersjö- och skandinavisk arkeologi med centrum i Schleswig. Gruppen består av åtta medlemmar från Tyskland, Danmark, Ryssland och Sverige. Vår uppgift är att stötat och granska centrets arbete.
Jag ingår också i en referensgrupp inför en utställning: Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter. Utställningen ska öppnas i Paderborn, Tyskland år 2013.

Innehållsansvarig: Birgitta Hårdh
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-06-12

Kontaktinformation

Birgitta Hårdh
Professor emerita
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Telefon 046–222 79 32

Fax 046–222 42 14

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30