lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anders Håkansson

-


Forskning

Innehållsansvarig: Anders Håkansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-10-22

Anders Håkansson

Kontaktinformation

Anders Håkansson
Doktorand
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Mobil 070–604 39 76

Fax 046–222 42 14

Rum 201

Besöksadress
Sandgatan 1

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe 24