lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Susan Hydén

Fil.mag., doktorand i arkeologi.

Jag har arbetat som arkeolog under många år och deltagit i flera stora undersökningar av boplatser, gravar och andra lämningar från sten, brons- och järnålder. De erfarenheterna har jag tagit med mig in i ett avhandlingsprojekt som fokuserar på en grav- och samlingsplats från yngre stenålder.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

- Kursansvarig och lärare på kursen "The Dawn of European Culture" 2010 och 2011.

- Lärare på kursen "Från renjägare till hällkistbyggare" 2011.

Förtroendeuppdrag:

- Ordinarie doktorandrepresentant vid Institutionen för arkeologi och antikens historia läsåret 2011-2012.

-Kontaktperson för Humanistisk-Teologiska doktorandrådet (HTDR) och ledamot i arbetsutskottet 2009-2011.


Konferensbidrag:

- "Fragments of life and death - interpretations of grinding and polishing stones from the Almhov burial site"
17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA). Oslo 14-18 September 2011.

- "Bringing ground stone artefacts back to life"
15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA). Riva del Garda, Trento 15-20 September 2009.

Innehållsansvarig: Susan Hydén
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-06-04

Susan Hydén

Kontaktinformation

Susan Hydén
Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Telefon 046–222 30 88

Mobil 073–356 83 44

Fax 046–222 42 14

Rum 302

Besöksadress
Sandgatan 1

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe 24