lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Scheman

Antikens kultur och samhällsliv

Du kan generera ditt eget schema genom att kombinera ihop kurser, delkurser och grupper eller söka på en viss lokal eller personal med hjälp av schemageneratorn. Du kan också se samtliga undervisningstillfällen i SOL-husen de närmaste tolv timmarna. Enskilda kursers scheman för hela terminen visas under respektive ämne nedan, medan schemalänkarna på kurspresentationssidorna enbart ger schemat från innevarande vecka.

Antikens kultur och samhällsliv: scheman vårterminen 2020

Denna sida visar fullständiga scheman för kurser vårterminen 2020. För en komplett förteckning över aktuella kurser se utbildningsutbudet: