FokusRom

FokusRom: Samverkansprojekt AKS-Latin/Lund-Göteborg

VAD ÄR FOKUSROM?

De humanistiska fakulteterna vid Lunds och Göteborgs universitet stöder sedan april 2008 ett samverkansprojekt som berör ämnena Antikens kultur och samhällsliv (AKS) och Latin vid båda universiteten.


Projektet kallas FokusRom och är initierat av Ida Östenberg och Eva Rystedt för AKS, Cajsa Sjöberg och Gunhild Vidén för Latin. Det utvecklade sig ur en betoning på romerska ämnen hos de högre seminarierna inom AKS-Lund under HT 07, en första större gemensam och samorganiserad seminariedag på romerska temata för de båda ämnena och de båda universiteten den 29 februari 2008 i Lund, samt ett under VT 08 begynnande lärarutbyte mellan Lund och Göteborg. 


Avsikten med FokusRom är att historisk, kulturvetenskaplig och språklig kompetens och erfarenhet skall mötas och integreras för att främja ett helhetsstudium av den antika romerska civilisationen. Ämnenas samverkan innebär att de utvecklar en gemensam tyngdpunkt mot romerskt ämnesstoff, en tyngdpunkt som kommer väl till pass i ett läge när ämnena i övrigt och i andra samverkanskonstellationer inom sina universitet opererar utmed hela sin inneboende bredd, AKS med antika medelhavskulturer, Latin med klassiskt och senare tiders latin.

Satsningen förväntas ha goda nationella spin-off-effekter för båda ämnena. En grundbult av praktiskt slag i projektet är lärarutbyten mellan kurser och universitet och ett studentdeltagande som innebär möjligheter genom resebidrag att delta i kurs vid bortauniversitetet.

VILKA KURSER, SEMINARIER ETC. ERBJUDS INOM FOKUSROM?

Kurser på avancerad nivå/masternivå


Kurserna ges för AKS och Latin gemensamt och med lärare och deltagare från Lunds och Göteborgs universitet. De är öppna också för doktorander. Kurserna löper vanligen över halv termin (15 hp). Vi planerar att kunna ge en kurs per år. Den första kursen av detta slag gavs i Lund HT 08: ’Den antika storstaden som landskap och livsmiljö’:

HT 09 gavs en ny kurs i Göteborg

Nästa kurs ges HT 2010 i Lund (nov.-jan.)
Den behandlar den romerska storstaden som riskmiljö. Anmälan direkt till Institutionen för arkeologi och antikens historia (Majliss Johnson). Heldagsseminarier

Seminarierna arrangeras i första hand för AKS och Latin/Lund och Göteborg men är öppna också för deltagare från andra universitet, liksom för intresserade från andra ämnen. Öppna för doktorander och för studenter på avancerad nivå/masternivå.

Vid seminarierna presenteras romersk-orienterad forskning för diskussion. Seminarierna löper regelbundet: ett seminarium per termin.

Hittills tre seminarier, med ca 40-60 seminariedeltagare vid varje tillfälle:
*Lund den 29 februari 2008
*Göteborg den 28 november 2008
*Lund den 21 mars 2009
*Göteborg den 4 december 2009
*Lund den 24 april 2010


Möten under informella former för doktorander i AKS och Latin från hela landet


Dessa möten arrangeras för doktorander i AKS och Latin från hela landet som arbetar med romerska (historisk/arkeologiska eller språkliga) ämnen. Mötena skall fungera som fora där de närvarande informellt kan diskutera sina arbeten med varandra.

Hittills tre seminarier, med ca 40-60 seminariedeltagare vid varje tillfälle:

*Lund den 29 februari 2008
*Göteborg den 28 november 2008
*Lund den 21 mars 2009
*Göteborg den 4 december 2009
*Lund den 24 april 2010


Möten under informella former för doktorander i AKS och Latin från hela landet

Dessa möten arrangeras för doktorander i AKS och Latin från hela landet som arbetar med romerska (historisk/arkeologiska eller språkliga) ämnen. Mötena skall fungera som fora där de närvarande informellt kan diskutera sina arbeten med varandra.


Hittills arrangerade möten:
* den 5 juni 2009 i Göteborg
* den 19 mars 2010 i Göteborg Utveckling av ett nytt läromedel i latin för grundnivå

Arbetet pågår. Utveckling av kurssamverkan med det Svenska Institutet i Rom

Planeringsmöte i Rom den 4-7 mars 2010. Utveckling av samarbete med en eller flera utländska forskare
Sker under våren 2010. Internationell konferens

Under planering. Hemsida, IT-applikationer, lärplattform
Under planering; beräknas vara på plats 2010. Utåtriktad verksamhet för att sprida ’romersk kunskap’
Under planering. Kontakt tagen med tidskriften Medusa för ett temanummer år 2011.

Fortsatt fakultetsstöd för verksamheten

Projektet tilldelades i december 2009 förnyade medel, med dispositionsrätt till och med september 2010. Ida Östenberg Eva Rystedt
Cajsa Sjöberg Gunhild Vidén 25 januari 2010

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-14