Välkommen till Lunds universitet!

Antagen höstterminen 2020

Skärpta råd, 27 oktober–17 november, för att bromsa smittspridningen i Skåne

Region Skåne har utfärdat nya riktlinjer på grund av en rapporterad drastisk generell ökning av covid-19 i Skåne. Läs mer på HT-fakulteternas informationssida om Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Information angående utbildningssituationen på grund av Coronaviruset

Regeringen beslutade 29 maj att universitet och högskolor ges möjlighet att återigen bedriva viss campusförlagd utbildning från och med den 15 juni. Det gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

Undervisning både digitalt och på campus

För institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet betyder det att utbildning i höst kommer att bedrivas både på plats i universitetets lokaler och genom digitala verktyg.

Att vi inte planerar för enbart campusförlagd utbildning handlar om att vi måste förhålla oss till max 50 personer och till social distans. Vi har därmed begränsad tillgång till lokaler som är anpassade efter våra behov. Vi måste också ta hänsyn till in- och utpassering till våra lokaler.

Program/kursspecifik information

Mer information om hur just din utbildning kommer att genomföras får du i augusti. Under terminen hittar du information om vad som gäller för just din utbildning via din lärplattform Canvas. Om du vill veta mer om hur Canvas fungerar –  besök gärna vår studentguide.

 

Praktisk information inför terminsstarten

Här hittar du praktisk information om våra lokaler och hur vi tillsammans ska kunna upprätthålla en säker studiemiljö. 

Du hittar utbildningen genom att välja ditt ämne i listan

Detta behöver du göra:

  1. Aktivera ditt Studentkonto på https://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se (klicka på Visa mer... under Aktivera användaridentitet/hantera lösenord och sedan på boxen Antagning.se). Studentkontot behöver du för att till exempel komma åt trådlösa nätverk, studentmejl och lärplattformen Canvas. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen.
  2. Logga in på Studentportalen student.lu.se, klicka på LADOK och registrera dig på din utbildning.
  3. Gå in på utbildningens hemsida där du får reda på när introduktionsmötet är. Introduktionsmötet är obligatoriskt och om du inte kan komma måste du meddela utbildningsadministratören eller studievägledaren för den utbildning du har sökt till så att du inte blir struken. På utbildningens sida hittar du också kursplan, schema, litteraturlista och annan information om utbildningen.

Har du frågor?

Vänd dig i första hand till studievägledaren för din utbildning.

En säker studiemiljö – allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

  • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Håller avstånd.
  • Tvättar händerna ofta och noga.
  • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning.

Vill du lämna återbud?

Om du är antagen men inte längre är intresserad av att gå en utbildning är det viktigt att du lämnar återbud. Genom att lämna återbud får en annan sökande snabbt tillgång till platsen.

Lämna återbud snarast på: www.antagning.se eller www.universityadmissions.se. Logga in på Mina sidor, välj länk Återbud/Decline, avsluta med Bekräfta.

 

Studentkonto

Här hittar du mer information om ditt studentkonto!

Ny student vid Lunds universitet

Här har vi samlat ihop några av de viktigaste praktiska sakerna kring dina studier.

Kontakta studievägledningen

Studievägledarna vid HT-fakulteterna ger råd, stöd och information om till exempel utbildningsval, studieteknik och utlandsstudier.

Har du en funktionsnedsättning?

Här kan du läsa och ansöka om olika pedagogiska stödåtgärder.

LUX- och SOL-guiden

Information för studenter