Uppsamlingstentamen i augusti 2023

I år ligger uppsamlingstillfället för läsåret 2022/2023 den 18 augusti 2023.

För att göra en omtentamen i sal i augusti måste du anmäla dig i LADOK. Är du ej registrerad/omregistrerad på din kurs denna termin så meddela detta till Susanne.karlssonark.luse så registrera jag dig på kurs så du kan anmäla dig till tentamenstillfället i LADOK.

Anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före tentamen. 

Gällande hemtentamen, ventilering av kandidat- eller mastersuppsats så anmäler du dig genom att mejla till: Susanne.karlssonark.luse senast fredag den 16 juni.

 

Viktigt att ange nedan information om det ej rör sig om salstentamen:

  • Namn och personnummer
  • Kursnamn, kurskod samt delkursnamn
  • Vilken tentamen det rör sig om (vissa kurser innehåller delmoment).

 

Efter anmälan kommer du att bli kontaktad av aktuell lärare på kursen för mer information.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-05-24