Tentamen

Från och med våren 2023 måste du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor.

På kursens hemsida hittar du länken "Tentamensschema" där terminens tentor finns samlade. Ska du delta vid ett omtentamenstillfälle ska du anmäla dig via Ladok i Studentportalen.  

Hör av dig till utbildningsadministratören för ditt ämne om du inte hittar den tenta du vill anmäla dig till, eller om du inte kan anmäla dig. 

Anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före tentan. 

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-05-15