SI-Ledare VT 2022

SI-ledare för Humanosteologi och bioarkeologi

Jag heter Thomas Larsson och är SI-ledare för Humanosteologi och bioarkeologi under vårterminen 2022. Under hösten 2021 börjar jag min master, givetvis med osteologi som huvudinriktning. Innan jag bestämde mig för osteologi i Lund så studerade jag historia och läste ett naturvetenskapligt basår.

Jag kan kort nämna att mina intresseområden spretar något, men jag är svag för stenåldern. Mesolitikum och neolitikum har en särskild plats hos mig med djupdykningar i såväl jakt/fångststrategier och neolitiska människors mobilitet. I övrigt är alla former av skador intressanta, för vem lockas inte av en potentiell mordgåta.

Under studierna har SI-träffarna hjälpt mig med både ben- och artefaktstentor såväl som hemtentor. Träffarna har även erbjudit oss studenter möjligheten att diskutera med varandra såväl som lära känna sin grupp bättre. SI-mentorerna har hjälpt mig under mina studier och detta motiverar mig till att erbjuda nästa grupp samma möjligheter och service!

SI-Ledare för grundkurs och fortsättningskurs i antikens kultur och samhällsliv

Jag heter Axel Pålsson och är SI-mentor för grundkursen i antikens kultur och samhällsliv och fortsättningskursen i antikens kultur och samhällsliv under vårterminen 2022. Jag har studerat vid Lunds universitet sedan hösten 2017 och vid Malmö universitet innan dess! Mina intresseområden är ganska breda men jag erkänner mig ha en viss förkärlek för romersk och bysantinsk historia – gärna med ett social- eller religionshistoriskt fokus!

SI-träffarna under mina första år vid universitetet hjälpte mig oerhört mycket och jag hoppas kunna delge vårens antikenstudenter lika mycket hjälp och tips som jag själv fick! Särskilt fokus kommer vi under mötena lägga på att hjälpa till inför uppsats- och tentaskrivande. SI är en utmärkt resurs såväl akademiskt som socialt och jag ser verkligen fram emot att hålla i terminens mentorstillfällen! ax6165pa-s@student.lu.se

SI-Ledare för grundkursen i antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Samuel Ström och under VT22 kommer jag att hålla SI för grundkursen i antikens kultur och samhällsliv och fortsättningskursen i antikens kultur och samhällsliv. Innan jag började att studera antikens som ämne så pluggade jag primärt historia men även lite språk. Mina största intressen inom ämnet är oftast det som relaterar till sociala aspekter.

Då jag har nyligen tagit ut min kandidatexamen i Antikens så hoppas jag kunna använda denna erfarenhet när jag leder SI, och därav hjälpa andra att förbereda sig för sina eventuella uppsatser. Jag anser att SI är väldigt viktigt för studielivet, både för resultat och den sociala aspekten. Därför ska jag göra mitt bästa för att SI träffarna ska bli så bra som möjligt för studenterna som tar del av den.

 

SI-Ledare för grundkurs i arkeologi

Jag heter David och jag är SI-ledare för grundkursen i Arkeologi under denna terminen. Jag har precis börjat min första kurs på masternivå som handlar om arkeologisk teori och materiell kultur och har studerat vid Lunds universitet sedan 2018. Jag har själv läst både Arkeologi samt Historisk arkeologi.

Mitt nuvarande intresse är kopplingen mellan Skandinavien och Storbritannien under järnålder - särskilt i förhållande till Romarriket och dess inflytande på aspekter som kultur och religion. Jag skrev min kandidatuppsats i Arkeologi om romerska statyetter som har hittats i Norden och deras koppling till skandinaviska föremål. Mina intressen utanför arkeologi inkluderar musik, mat, och att resa!

De SI-träffarna under mina första terminer vid Lunds universitet hjälpte mig mycket när jag studerade inför kursens viktiga moment som tentor och gruppseminarier. Det är ett superbra sätt att träffa sina klasskamrater och lära sig ny kunskap. Jag förstår vikten av råd från de som själva studerar och jag hoppas att kunna ge bra tips och uppmuntran till våra nya arkeologistudenter!

SI - Ledare för grundkurs i historisk arkeologi

Jag heter David Frank-Waisman och kommer vara mentor för Historisk arkeologi. Jag har studerat i Lund sedan hösten 2018, och har studerat om antiken, förhistorisk- och historisk arkeologi samt historia på åtminstone en grundnivå.

Genom alla mina studier har jag konstant funnit en underbar resurs inom SI som har fått mig att inte bara lyckas bättre studiemässigt utan det är även socialt, och jag vill hjälpa fler att få samma goda erfarenhet som jag haft.

Personligen kommer jag att fortsätta med arkeologi och har ett slutgiltigt mål att skriva en master i historisk arkeologi. Några av de områden som jag är mest intresserad av är judisk arkeologi och historia i Skandinavien och resten av världen samt digital arkeologi och de otroliga möjligheter som finns inom fältet."

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2022-02-03