SI-Ledare HT 2022

SI-Ledare för grundkursen i antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Matilda Engbe och jag är SI-ledare för grundkursen i Antikens kultur och samhällsliv. Jag påbörjade mina studier vid Lunds universitet hösten 2019 och har utöver ämnet även läst latin, antik grekiska och konsthistoria. Till hösten påbörjar jag min master på universitetet. Mitt stora intresse inom ämnet är konst, särskilt romersk konst, men även grekisk/romersk mytologi.
SI-möten är en värdefull tillgång där man som student får möjlighet att diskutera material från föreläsningarna tillsammans med sina klasskamrater, som bidrar både till den akademiska och sociala aspekten under studietiden. För mig har det varit till stor hjälp för att skapa en stadig rutin kring mitt studerande.
Min förhoppning är att alla ”antikare” ska få en positiv upplevelse av dessa möten där vi diskuterar och lär av ämnet tillsammans i en avkopplad miljö!
 

SI - Ledare för grundkurs i historisk arkeologi

Jag heter David Frank-Waisman och kommer vara mentor för Historisk arkeologi. Jag har studerat i Lund sedan hösten 2018, och har studerat om antiken, förhistorisk- och historisk arkeologi samt historia på åtminstone en grundnivå.

Genom alla mina studier har jag konstant funnit en underbar resurs inom SI som har fått mig att inte bara lyckas bättre studiemässigt utan det är även socialt, och jag vill hjälpa fler att få samma goda erfarenhet som jag haft.

Personligen kommer jag att fortsätta med arkeologi och har ett slutgiltigt mål att skriva en master i historisk arkeologi. Några av de områden som jag är mest intresserad av är judisk arkeologi och historia i Skandinavien och resten av världen samt digital arkeologi och de otroliga möjligheter som finns inom fältet."

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2022-08-18