Uppsamlingstentamen 2021

 

  

I år ligger uppsamlingstillfället för läsåret 2020/2021 den 20 augusti 2021.

 

För att göra en omtentamen i augusti så måste du anmäla dig. Anmälan är obligatorisk, och görs till Susanne.Gustafssonark.lusesenast måndagen den 14 juni. Ange:

  • Namn och personnummer
  • Kurs (kurskod samt delkurs)
  • Vilken tentamen det rör sig om.

 

Efter anmälan kommer du att bli kontaktad av aktuell lärare på kursen för mer information.

 

 

Re-exams in August

 

In addition to the regular exams during the semester, we arrange extra re-exams in August each academic year. This year’s re-exams for the academic year 2020/2021 take place on August 20.


If you wish to participate in a re-exam, you have to register no later than June 14 by e-mailing Susanne.Gustafssonark.luse. Registration is mandatory, and must contain:

  • Name and Swedish personal identity number
  • Name of course and course code
  • The type of exam it concerns (sit-in exam or take-home exam/paper)

 

After you have registered, the teacher on the course will contact you with more information.

 

 

 

LUX