SI-Ledare VT23

SI-ledare för Antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Evelina Marmander, jag kommer med start VT23 att vara SI-ledare för Antikens kultur och samhällsliv och det ser jag mycket fram emot. Jag har under de senaste åren läst grund- och fortsättningskurs i Antikens kultur och samhällsliv och därutöver latin. Jag är särskilt intresserad av aspekter som berör genus och samhällsstrukturer, jag tycker också att inskrifter, filosofi och mytologi är väldigt spännande.  
Som SI-ledare är min förhoppning att mötena ska bidra till att skapa en trygg och god studiemiljö där vi gemensamt tar oss an kursernas innehåll.  SI-mötena är en tillgång som kan bidra till att lyckas bättre med studierna, men de ger också en möjlighet att utbyta idéer med andra ”antikare” och på så sätt ta del av varandras olika erfarenheter och kunskap. 

SI-Ledare för Historisk arkeologi

Mitt namn är Elias Engdahl och jag kommer från tätorten Åseda i Kronobergs län, Småland.  Jag började mina universitetsstudier i Lund hösten 2020 och efter VT23 slutför jag min kandidatexamen i Historisk arkeologi. Under VT23 är jag anställd som SI-ledare för både grund- och fortsättningskursen inom Historisk arkeologi på institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund. Under HT22 skrev jag min kandidatuppsats om Åsedas senmedeltida salkyrka och hur den reflekterade den socioekonomiska situationen för Åseda socken under medeltiden. Den arkitektoniska övergången till salkyrkor i Norden är något jag tycker är mycket intressant. Jag hoppas att få fortsätta jobba och forska om salkyrkor i mina framtida studier inom historisk arkeologi.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-01-10