SI-Ledare VT21

SI-Ledare för grundkurs i arkeologi

Jag heter David och jag är SI-ledare för grundkursen i Arkeologi under denna vårterminen. Jag läser för närvarande fortsättningskursen i Historisk arkeologi och har studerat vid Lunds universitet sedan 2018. Jag har själv läst både Arkeologi och Historisk arkeologi.
 
Mitt nuvarande intresse är kopplingen mellan Skandinavien och Storbritannien under järnålder - särskilt i förhållande till Romarriket och dess inflytande på aspekter som kultur och religion. Jag skrev min kandidatuppsats i Arkeologi om romerska statyetter som har hittats i Norden och deras koppling till skandinaviska föremål. Mina intressen utanför arkeologi inkluderar musik, resor och natur.
 
De SI-träffarna under mina första terminer vid Lunds universitet hjälpte mig mycket när jag studerade inför kursens viktiga moment som tentor och gruppseminarier. Det är ett bra sätt att träffa sina klasskamrater och lära sig ny kunskap. Jag förstår vikten av råd från de som själva studerar och jag hoppas att kunna ge bra tips och uppmuntran till våra nya arkeologistudenter!

SI - Ledare för grundkurs och fortsättningskurs i historisk arkeologi

Jag heter David Frank-Waisman och kommer vara mentor för Historisk arkeologi. Jag har studerat i Lund sedan hösten 2018, och har studerat om antiken, förhistorisk- och historisk arkeologi samt historia på åtminstone en grundnivå.

Genom alla mina studier har jag konstant funnit en underbar resurs inom SI som har fått mig att inte bara lyckas bättre studiemässigt utan det är även socialt, och jag vill hjälpa fler att få samma goda erfarenhet som jag haft.

Personligen kommer jag att fortsätta med arkeologi och har ett slutgiltigt mål att skriva en master i historisk arkeologi. Några av de områden som jag är mest intresserad av är judisk arkeologi och historia i Skandinavien och resten av världen samt digital arkeologi och de otroliga möjligheter som finns inom fältet."

SI - Ledare för fortsättningskurs i arkeologi

Mitt namn är Sara Ingrid Ketil Eriksson och jag läser masterprogrammet med arkeologi som inriktning. Sedan jag själv gick på SI-möten under grundkurserna i arkeologi och historisk arkeologi, har jag tyckt väldigt mycket om SI-PASS-konceptet. SI-mötena var en stor resurs för mig, i att få bättre grepp om olika perspektiv kring litteratur och tentor. Jag har även lärt känna flera av mina närmaste studievänner igenom SI-mötena, vilket har lett till flera år av gemenskap, både inom och utanför universitetet. Därför är jag glad att få vara SI-ledare denna termin och få bidra till en allsidig och välkomnande studiemiljö.

Mina intressen fördelar sig ganska brett över ämnesområdet, och jag trivs bra både i fält och i en hög med böcker. Jag tycker genuint om när hjärnan brinner lite extra kring en komplicerad Harris Matrix eller ett konfunderande teoretiskt trassel. Särskilt har jag dock specialiserat mig inom textilarkeologi, och tycker det är väldigt spännande att undersöka mångfallet av produktionsperspektiv och dessas socioekonomiska kontexter.

SI-Ledare för grund och fortsättningskurs i antikens kultur och samhällsliv

Jag heter Axel Pålsson och är, tillsammans med Samuel Ström, SI-mentor för grund och fortsättningskurserna i Antikens kultur och samhällsliv under vårterminen 2021. Själv läser jag under denna termin fortsättningskursen i Historisk arkeologi och har precis avslutat min kandidat i Antikens. Jag har studerat vid Lunds universitet sedan hösten 2017 och vid Malmö universitet innan dess! Mina intresseområden är ganska breda men jag erkänner mig ha en viss förkärlek för romersk och bysantinsk historia – gärna med ett social- eller religionshistoriskt fokus!

SI-träffarna under mina första år vid universitetet hjälpte mig oerhört mycket och jag hoppas kunna delge vårens antikenstudenter lika mycket hjälp och tips som jag själv fick! Särskilt fokus kommer vi under mötena lägga på att hjälpa till inför uppsats- och tentaskrivande. SI är en utmärkt resurs såväl akademiskt som socialt och jag ser verkligen fram emot att hålla i terminens mentorstillfällen! ax6165pa-sstudent.luse

SI-Ledare för grund och fortsättningskurs i antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Samuel Ström och under VT21 kommer jag att hålla SI, tillsammans med Axel Pålsson, för både grundkurs och fortsättningskurs i Antikens kultur och samhällsliv. Under denna termin kommer jag själv att studera fristående kurser för att fördjupa mig i antikens samt för att jobba mot min masters. Innan jag började att studera antikens som ämne så pluggade jag primärt historia men även lite språk. Mina största intressen inom ämnet är oftast det som relaterar till sociala aspekter.

Då jag har nyligen skrivit min kandidatuppsats i Antikens så hoppas jag kunna använda denna erfarenhet när jag leder SI, och därav hjälpa andra att förbereda sig för sina eventuella uppsatser. Jag anser att SI är väldigt viktigt för studielivet, både för resultat och den sociala aspekten. Därför ska jag göra mitt bästa för att SI träffarna ska bli så bra som möjligt för eleverna som tar del av den.