SI-Ledare HT19/VT20

SI-Ledare för Humanosteologi och bioarkeologi

Jag heter Emma Ekman och är SI-ledare för humanosteologin. Trivs och känner mig levande när jag har många bollar i luften och jobbar också som leg. fysioterapeut inom hemsjukvården.

2018 började jag läsa historisk osteologi vid Lunds Universitet och skriver nu på min kandidatuppsats i ämnet, där jag studerar vård och omhändertagande av frakturer under tidig medeltid. Förutom osteologi har jag läst arkeologi och historia och har en kandidatexamen i fysioterapi (sjukgymnastik) sedan tidigare, där examensarbetet handlade om skador hos bågskyttar.

Det är fantastiskt att få ägna sig åt ett så tvärvetenskapligt ämne som historisk osteologi är där en kan väva samman olika discipliner som anatomi och medicin med historia och arkeologi!

SI-Ledare för Antikens kultur och samhällsliv

Jag heter Filip och läser Masterprogrammet i Arkeologi. Jag har studerat på Lux sedan 2016 och har under den tiden läst grundkurser i Historia och Historisk Arkeologi och tagit min kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv. 

Jag har genom mina studier fokuserat på hur vi i genom att läsa antika texter kan göra försök till att förstå människorna som har skrivit dem och kulturen de levde i. På senare tid har jag också fått ett stort intresse för digital arkeologi och hur det skulle kunna implementeras i de olika delarna av mina studier.

När jag gick grundkurserna i Historisk arkeologi och Antikens kultur och samhällsliv gick jag själv på SI möten och tycker att det är en fantastisk resurs att använda. Man får hjälp att anpassa sig till att studera på universitetet samtidigt som jag har träffat underbara studentkamrater under SI mötena. Jag ser fram emot att träffa framtidens antikenstudenter och att få vara en del av deras akademiska karriär!   

 

SI-Ledare i Historisk Osteologi, Arkeozoologi

Mitt namn är Gianni Bello Cifuentes och jag är SI-ledare för Osteologi under denna termin. Jag går för närvarande första året inom mastersprogrammet i arkeologi.

Tidigare har jag läst både animal- och humanosteologi och kandiderad inom ämnet förra hösten. Förutom osteologi har jag också läst två terminer förhistorisk arkeologi och en termin historisk arkeologi.

Mina intressen ligger främst inom relationen mellan hund och människa i förhistorian och det är inom detta ämne som jag skrev min kandidatuppsats

 

 

 

 

SI-Ledare i Historisk Arkeologi

Mitt namn är Elias Astour och jag började läsa kurser inom ämnet arkeologi på Lunds universitet under hösten 2016. Kandidatkursen i förhistorisk arkeologi gjorde jag hösten 2018 och i höst gör jag min första termin på masterprogrammet.

Jag har hittills hunnit läsa tre grundkurser i ämnet arkeologi och har haft stor glädje av SI-träffarna som har hjälpt mig i mina studier.

Från och med i höst kommer jag att hålla i SI-träffarna för grundkursen i Historisk arkeologi och hoppas på att kunna vara ett lika fint stöd till er som läser kursen som mina tidigare mentorer varit för mig. När det gäller specialområden inom ämnet så är jag väldigt bred även om jag på senare tid har nördat in mig på arkeobotanik, paleobotanik och miljöarkeologi. Dessutom så kanske jag är mer intresserad av människorna än av tingen även om jag blir helt lyrisk av att se, hålla i eller gräva fram artefakter. Under sommarkursen i arkeologi och förmedling så väcktes ett nytt intresse, nämligen glas och glaspärlor, så ja nörderiet har nog inget slut

SI-Ledare för Arkeologi

Mitt namn är Lina Andersson och kort beskrivning av mig skulle nog bäst vara en ambitiös osteolog med många järn i elden och ett brinnande intresse för kunskap och undervisning.

Jag skrev min kandidatuppsats i humanosteologi hösten 2018 vid Lunds universitet med titeln ”Tuberkulos i medeltida Lund – The bad cough (TBC) en osteologisk undersökning av S:t Jakobs kyrkogård”. Där undersökte jag förekomsten av tuberkulos och dess förändringar på skelettet.