SI-Ledare HT 2023

SI-Ledare för Historisk arkeologi

Mitt namn är Elias Engdahl och jag kommer från tätorten Åseda i Kronobergs län, Småland.  Jag började mina universitetsstudier i Lund hösten 2020 och VT23 slutförde jag min kandidatexamen i Historisk arkeologi. Jag fortsätter nu med en mastersutbildning på Lunds universitet med inriktning inom Historisk arkeologi. Under HT23 är jag anställd som SI-ledare för grundkursen inom Historisk arkeologi på institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund.

Under HT22 skrev jag min kandidatuppsats om Åsedas senmedeltida salkyrka och hur den reflekterade den socioekonomiska situationen för Åseda socken under medeltiden. Den arkitektoniska övergången till salkyrkor i Norden är något jag tycker är mycket intressant.

Jag hoppas att få fortsätta jobba och forska om salkyrkor i mina framtida studier inom historisk arkeologi.

SI-ledare för Antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Evelina Marmander, jag kommer under HT23 fortsatt vara SI-ledare för Antikens kultur och samhällsliv, något som gläder mig då det varit mycket berikande att vara SI-ledare under vårterminen.
Jag har under de senaste åren läst grund-, fortsättnings- och kandidatkurs i Antikens kultur och samhällsliv. Under höstterminen 2023 påbörjar jag mina masterstudier. Varje möte med det förflutna, vare sig det rör sig om att studera, att besöka fornlämningsplatser eller museum berör mig, gör mig förundrad och nyfiken. Jag är särskilt intresserad av aspekter som genus och samhällsstrukturer, men fascineras också av antika språk, inskrifter, filosofi och mytologi. 
Som SI-ledare är min förhoppning att mötena ska bidra till att skapa en trygg och god studiemiljö där vi gemensamt tar oss an kursens innehåll utan prestationskrav. Mötena blir på så sätt ett alternativt forum för att tillägna sig kunskap. SI är en tillgång som kan bidra till att lyckas bättre med studierna, men ger också en möjlighet att utbyta idéer med andra ”antikare” och på så sätt ta del av varandras olika erfarenheter och kunskap. 

SI-ledare för grundkursen i Arkeologi

Mitt namn är Elna och jag kommer vara SI-ledare för grundkursen i arkeologi under HT23. Sen tidigare har jag en kandidat i engelsk språkvetenskap från Lunds Universitet, där jag även var SI-ledare i grundkursen. Under det senaste året har jag läst arkeologi och ska nu läsa kandidatkursen i arkeologi. Jag är särskilt intresserad av stenåldern, främst mesolitikum och vill därför skriva min kandidat inom ämnet. Det jag tycker är mest spännande med arkeologi är hur artefakter kan hjälpa oss komma närmare forntida människor och bidra till en bättre förståelse för dem och hur deras samhällen såg ut. I framtiden hoppas jag kunna jobba som uppdragsarkeolog och få vara med många utgrävningar.

SI-ledare för kursen Arkeozoologi

Mitt namn är Caroline Sjöberg Wenehed och jag kommer att vara SI-ledare för studenterna som ska läsa arkeozoologi (animal osteologi) under höstterminen 2023. Jag har en tidigare kandidat inom arkeologi från Göteborgs universitet och just nu gör jag klart min kandidat inom osteologi från Lunds universitet. När jag började studera arkeologi var jag helt inställd på att bli arkeolog men efter att ha gått båda grundkurserna inom osteologi insåg jag att jag hellre vill bli osteolog. Det är något som är så spännande att kunna bedöma hur en människa eller ett djur har levt bara genom att studera skelettet. Jag är även ordförande i studentföreningen KNUT som arrangerar olika evenemang för studenter på institutionen. I framtiden hoppas jag att kunna jobba som osteolog, antingen inom uppdragsarkeologi eller i samarbete med polisen.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-08-30