lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Examen och karriär

När du har kommit en bit på väg med dina studier kan det vara dags att börja fundera kring examen, examensarbete, uppsats och din framtida karriär. Att skriva uppsats är ofta det sista man gör innan examen. Nedan finner du länk med lite information om karriär och arbete.

Examen och karriär