Person

Susan Hydén

Studievägledare

 • Barnlitteratur
 • Europastudier
 • Filmvetenskap
 • Författarskolan
 • Litteraturvetenskap
 • Teaterns teori och praktik
 • Språk- och litteraturcentrum

Doktorand

 • Arkeologi
 • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susan.hydensol.luse

Telefon 046–222 84 65

Rum SOL:H123

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe 20

Studievägledare på Språk- och litteraturcentrum

OBS! Jag jobbar hemifrån emellanåt och nås främst på e-post. Det går fint att boka tid för samtal - antingen på plats på Språk- och litteraturcentrum, digitalt via Zoom eller på telefon.

Doktorand i arkeologi

Jag har arbetat som arkeolog under många år och deltagit i flera stora undersökningar av boplatser, gravar och andra lämningar från sten, brons- och järnålder. De erfarenheterna har jag tagit med mig in i ett avhandlingsprojekt som fokuserar på en grav- och samlingsplats från yngre stenålder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (7 st)

Rapporter (4 st)

Administrativt

 • Studievägledare för Barnlitteratur, Europastudier, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik
Susan Hydén

Studievägledare

 • Barnlitteratur
 • Europastudier
 • Filmvetenskap
 • Författarskolan
 • Litteraturvetenskap
 • Teaterns teori och praktik
 • Språk- och litteraturcentrum

Doktorand

 • Arkeologi
 • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susan.hydensol.luse

Telefon 046–222 84 65

Rum SOL:H123

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe 20

Besökstider

För närvarande inställda