lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

JES WIENBERG är född 1956 i Silkeborg, Danmark. Började min arkeologiska bana som tonåring, nämligen som amatör och volontär knuten till Silkeborg Museum. Cand phil i medeltidsarkeologi 1983 vid Moesgård, Århus Universitet, med en uppsats om kyrkorna i Tønsberg, Norge. Fil dr 1993 vid Lunds Universitet på en avhandling om gotiseringen av alla ca 2700 sockenkyrkor i medeltidens Danmark.

Vik universitetslektor 1992, universitetslektor 1994, docent 1995 och befordrad till professor 2000 vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet. Prefekt 1997-2000, 2002-2005; stf prefekt 2007-11. Ämnesansvarig för historisk arkeologi från 2005.

Grävningserfarenhet från Danmark, Norge, Sverige och Estland med allt från stenålder till nyare tid.

Mitt forskningsintresse fokuserar på fem områden: Historisk arkeologi som ämnesdisciplin; kyrkoarkitektur och kyrkoarkeologi i Skandinavien; pseudoarkeologi som fenomen; minnen, monument och minnesmärken; kulturarv och världsarv.

Forskning

Om forskningen

Min forskning har huvudsakligen ägnats åt kyrkoarkeologi i Skandinavien med olika perspektiv på den medeltida kyrkoarkitekturen, t.ex. kyrkobyggandet och ekonomi, valvslagning och ekonomi, kyrkoarkitektur och demografi, befästa eller flerfunktionella kyrkor och korståg vid Östersjön, kyrkor och symbolik, kyrkor och centralitet, rekonstruktion av kyrkor samt kyrkor som kulturarv.

Jag har även ägnat mig åt stadstopografi (tomter och gårdar i Tønsberg), centrala begrepp (medeltid, romanik, gotik, samhälle stormän och viking, modernitet och kulturarv), pseudo- eller alternativ arkeologi (Bornholms rundkyrkor, linjer i landskapet, sakral geometri och så kallade "trelleborgar") samt framväxten av Historisk arkeologi som disciplin sedan 1600-talet.

De senare åren har jag intresserat mig för frågor kring minnen, minnesmärken och monument, kanonisering, kulturarv och världsarv och genomförd studier av minnesmärken över arkeologiska fynd och utgrävningar i Danmark, tidigmoderna minnesmärken i Visingsborgs grevskap i Sverige samt flyttningen av monument, särskilt runstenar med Lundagårdsstenen som exempel.

För närvarande studerar jag betydelsen av kulturarv på ett globalt plan med världsarv som exempel.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (48 st)
Bokkapitel (49 st)
Förord (1 st)
Rapporter (7 st)
Recensioner (55 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

CV och Bibliografi 2019

Jes Wienberg

Professor
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jes.wienbergark.luse

Telefon 046–222 49 46

Rum LUX:A222

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30