lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi

2020-04-20

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Disputationen äger rum den 15 maj och sänds live via Youtube. Fakultetsopponent är docent Göran Tagesson från Arkeologerna i Linköping.

Har ni frågor till respondenten kan ni maila ordförande för disputationen Martin Hansson.

Ni kan följa disputationen online via Youtube här: youtu.be/xT6ohXKFFfs.

Senaste nyheterna

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi
2020-04-20
”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

Fler nyheter