lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!

2019-09-11

Ämnets förste professor, Martin P:son Nilsson

Välkommen på jubileumsseminarium!

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!

 

13.15             Henrik Gerding: Introduktion

13.30             Eva Rystedt: Vetenskapsmannen som kulturman.

                      Om professor Gösta Säflunds svenska författarskap

14.30             Kaffe

15.00             Fredrik Tobin: Ämnets många ämnen -

                      Vad kan 169 doktorsavhandlingar berätta?

15.45             Anne-Marie Leander Touati: 

                      Hur avhandlingsämnen kom till (diskussion)

 

Varmt välkomna till LUX, sal B:352! Efter seminariet går vi till restaurang Lanas för gemensam eftersits till självkostnadspris.

Senaste nyheterna

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

Stort RJ anslag till Maria Nilsson!
2019-10-21
Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr
2019-10-09
Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen ...

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!
2019-09-11
Välkommen på jubileumsseminarium!

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden
2019-09-10
Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre ...

Fler nyheter