lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Erik Cinthio till minne

  2019-01-07

  Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, efter en kort tids sjukdom.

  Erik Cinthio, född 26 februari 1921 i Landskrona, var professor emeritus i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han började sin långa bana vid Historiska museet i Lund. Efter studier i arkeologi och konsthistoria, disputerade han 1957 med avhandlingen ”Lunds domkyrka under romansk tid” och blev docent i konsthistoria och medeltidsarkeologi.

  Cinthio lyckades som den förste i Skandinavien att etablera medeltidsarkeologi som ett eget ämne i Lund 1962. Under hans ledning som preceptor och från 1969 som professor utvecklades ämnet till en ledande miljö för medeltidsstudier. Många av hans elever har besatt ledande tjänster i Sverige och Norge.

  Från Cinthios egen forskning måste här framhävas de sensationella utgrävningarna i Dalby, den rikt illustrerade ”Skånes stenskulptur under 1100-talet” 1965 (ny upplaga 1995) i samarbete med konstnären Asger Jorn och fotografen Gerard Franceschi samt många kyrko- och stadsarkeologiska bidrag, som inspirerade andra. Cinthio samlade själv ett antal artiklar i antologin ”Minnen från Lund och Dalby” (2006).

  I sin forskning hade Cinthio en särskild förmåga att förena materiella och immateriella aspekter av det förflutna, en särskild vilja att förena den praktiska verksamheten med akademiska studier samt en särskild omsorg för såväl domkyrkan som Historiska museet i Lund. Även efter hans pensionering 1986 förblev Historiska museet med domkyrkomuseet en viktig plats, där han fortsatte att ha sin dagliga gång. I samband med hans 90-årsdag 2011 samlades vid ett seminarium många av hans elever, kolleger och vänner från när och fjärran för att hylla honom och hans verk.

  Vi minns och hedrar Erik Cinthios betydande insatser inom svensk medeltidsforskning och våra tankar går till familjen.

  Begravningen kommer att hållas i stillhet inom familjen.

  Hans Andersson, Anders Andrén, Martin Hansson, Mats Roslund och Jes Wienberg

   

  Senaste nyheterna

  Erik Cinthio till minne
  2019-01-07
  Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, ...

  Faraonsk gravkammare hittad av svenskt arkeologteam i Gebel el Silsila
  2018-12-17
  Det svensk-egyptiska utgrävningsteamet i Gebel el Silsila, som leds av arkeologerna Maria Nilsson ...

  Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten
  2018-12-03
  Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, ...

  Anna-Stina Ekedahl spikar sin licentiatavhandling i antiken och kulturens samhällsliv.
  2018-11-06
  ”Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom – En studie genom ...

  Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr
  2018-10-03
  Stipendiet kommer att delas ut till Fil. mag. Andreas Nilsson, Fil. mag. Lena Strid och Fil. mag. ...

  Fler nyheter