9

okt

Vikingarna i populärkulturen

9 oktober 2023 10:15 till 16:30 Seminarium

Måndag 9 okt, Vikingarna i populärkulturen (LUX B339 och hybrid)

10.15–11.00: Ulf Zander, Historiska institutionen i Lund, ”Vikingar och andra från det förflutna mellan historiska och poetiska sanningar”

11.00–11.45: Anna Wallette, Historiska institutionen i Lund, ”Varför är vikingens popularitet populär för forskningen

Lunch

13.15–14.00: Julia Håkansson, Inst för Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet, ”Vikingar och vikingatiden i nationella berättelser i Sverige och Danmark”

14.15–15.00: Fredrik Ekengren, Inst f arkeologi och antikens historia i Lund, ”Vikingar i fiktion och förmedling – dramaturgi och bildspråk i historiedokumentärer”

15.15–16.00: Bodil Petersson, Linnéuniversitetet i Kalmar & Jes Wienberg, Inst f arkeologi och antikens historia i Lund, ”Vikingar på film”

16.00–16 30: Avslutande diskussion

Om händelsen:

9 oktober 2023 10:15 till 16:30

Plats:
LUX B339 och zoom

Kontakt:
Jes.Wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender