11

apr

Gravar och gravmonument (zoom!)

11 april 2022 13:15 till 16:30 Seminarium

13.15-14.45: Ulla Moilanen, University of Turko, ”Variations in inhumation burial customs in Southern Finland AD 900–1400”

15.00-15.15. Paus

15.00-16.30: Anna Nyqvist Thorsson, Västsvensk arkeologi, Lidköping, ”När andra ser. Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet

Om händelsen:

11 april 2022 13:15 till 16:30

Plats:
Zoom

Kontakt:
Jes.Wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender