lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen

2020-02-04

Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor!

Penelope doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och innehar nu en professur i konsthistoria vid The University of Texas at Austin. Hennes forskning kretsar framför allt kring offentliga monument och deras propagandistiska funktioner.

Med en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia har Davies kommit att bli en internationellt erkänd auktoritet i ämnen som rör kommunikativa, politiska eller ideologiska aspekter av romersk konst och arkitektur. 


Hon har författat monografierna Death and the Emperor: Roman Imperial Funerary Monuments from Augustus to Marcus Aurelius (Cambridge 2000) samt Architecture and Politics in Republican Rome (Cambridge 2017).

Penelope Davies kommer att arbeta vid institutionen under hela vårterminen. 

 

Latest News

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

Stort RJ anslag till Maria Nilsson!
2019-10-21
Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

More news