lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr

2019-10-09

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar”.

 

Syftet med projektet är att sammanställa och tillgängliggöra tidigare icke publicerat material och dokumentation från de arkeologiska undersökningar av Ales stenar som utfördes av professor Märta Strömberg under perioden 1987-2005. Materialet består av ritningar, anteckningar, fotografier och fynd. Ales stenar är en av landets mest uppmärksammade och mest besökta fornlämningar. Detta arbete kommer att få stor betydelse för tolkningen av monumentet och dess omgivningar.

Fil. dr Caroline Ahlström Arcini, Arkeologerna SHMM, tilldelas 40 000 kr för projektet ”Prästens nitiska noteringar – grund för arkeologiska demografiska modeller”.

Syftet med projektet är att analysera och dokumentera en unik kyrkobok från byarna Sörby-Magle och Kirkerup på Själland. Boken ger en minutiös information om människors liv och död under en period av 42 år, 1646-1688, med en helt ny detaljeringsgrad om vigda, födda och döda och hur de drabbats av epidemier. Resultaten skall bilda underlag för en jämförande diskussion om dåtida demografiska förhållanden i Ystadtrakten. Projektet bryter ny mark och kan få betydelse även för förhistorisk demografi. Arbetet kan förväntas få ett stort internationellt genomslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta professor Kristina Jennbert, Lunds Universitet, tfn 070–742 40 15, eller docent Lars Ersgård, Lunds Universitet, tfn 076–106 02 05.

Stipendiet kommer att delas ut av Anders Althin fredagen den 25 oktober 2019, kl 16:00 på Lunds Universitets Historiska Museum, Krafts torg 1, Lund.

Stipendiaterna kommer därefter att hålla sina föreläsningar. Allmänheten är välkommen.

Anders Althins Stiftelse bildades 1987 och har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.

Anders Althins Stiftelse
Strandgatan 8, 372 30 Ronneby
Tel: 0457-127 35
www.althinsstiftelse.se / Email: infoalthinsstiftelsese

 

Latest News

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi
2020-04-20
”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

More news