lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!

2019-09-11

Ämnets förste professor, Martin P:son Nilsson

Välkommen på jubileumsseminarium!

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!

 

13.15             Henrik Gerding: Introduktion

13.30             Eva Rystedt: Vetenskapsmannen som kulturman.

                      Om professor Gösta Säflunds svenska författarskap

14.30             Kaffe

15.00             Fredrik Tobin: Ämnets många ämnen -

                      Vad kan 169 doktorsavhandlingar berätta?

15.45             Anne-Marie Leander Touati: 

                      Hur avhandlingsämnen kom till (diskussion)

 

Varmt välkomna till LUX, sal B:352! Efter seminariet går vi till restaurang Lanas för gemensam eftersits till självkostnadspris.

Latest News

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi
2020-04-20
”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

More news