lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Erik Cinthio till minne

2019-01-07

Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, efter en kort tids sjukdom.

Erik Cinthio, född 26 februari 1921 i Landskrona, var professor emeritus i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han började sin långa bana vid Historiska museet i Lund. Efter studier i arkeologi och konsthistoria, disputerade han 1957 med avhandlingen ”Lunds domkyrka under romansk tid” och blev docent i konsthistoria och medeltidsarkeologi.

Cinthio lyckades som den förste i Skandinavien att etablera medeltidsarkeologi som ett eget ämne i Lund 1962. Under hans ledning som preceptor och från 1969 som professor utvecklades ämnet till en ledande miljö för medeltidsstudier. Många av hans elever har besatt ledande tjänster i Sverige och Norge.

Från Cinthios egen forskning måste här framhävas de sensationella utgrävningarna i Dalby, den rikt illustrerade ”Skånes stenskulptur under 1100-talet” 1965 (ny upplaga 1995) i samarbete med konstnären Asger Jorn och fotografen Gerard Franceschi samt många kyrko- och stadsarkeologiska bidrag, som inspirerade andra. Cinthio samlade själv ett antal artiklar i antologin ”Minnen från Lund och Dalby” (2006).

I sin forskning hade Cinthio en särskild förmåga att förena materiella och immateriella aspekter av det förflutna, en särskild vilja att förena den praktiska verksamheten med akademiska studier samt en särskild omsorg för såväl domkyrkan som Historiska museet i Lund. Även efter hans pensionering 1986 förblev Historiska museet med domkyrkomuseet en viktig plats, där han fortsatte att ha sin dagliga gång. I samband med hans 90-årsdag 2011 samlades vid ett seminarium många av hans elever, kolleger och vänner från när och fjärran för att hylla honom och hans verk.

Vi minns och hedrar Erik Cinthios betydande insatser inom svensk medeltidsforskning och våra tankar går till familjen.

Begravningen kommer att hållas i stillhet inom familjen.

Hans Andersson, Anders Andrén, Martin Hansson, Mats Roslund och Jes Wienberg

 

Latest News

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi
2020-04-20
”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

More news