lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Anna-Stina Ekedahl spikar sin licentiatavhandling i antiken och kulturens samhällsliv.

2018-11-06

Anna-Stina Ekendahl

”Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom – En studie genom antika källor och u-landsanalogi.”

Lic-seminariet äger rum på fredag den 30 november kl. 13.15 i sal C126 på LUX.

Latest News

Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi
2020-04-20
”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår
2020-02-27
Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. ...

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet
2020-02-12
De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en ...

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen
2020-02-04
Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! ...

Gribshunden excavation Brendan Foley, Brett Seymour
2019-12-19
Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, ...

More news