lunduniversity.lu.se

Department of Archaeology and Ancient History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

I dag spikade Anna Tornberg sin avhandling i historisk osteologi

2018-04-17

Anna Tornberg

”Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in Southern Sweden, ‪2300-1100‬ BCE".

Anna försvarar sin doktorsavhandling i historisk osteologi fredagen den 11 maj kl. 13.15‬ i LUX C121.

Fakultetsopponent är Linda Fibiger från Edinburgh University.

Latest News

Stort RJ anslag till Maria Nilsson!
2019-10-21
Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr
2019-10-09
Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen ...

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!
2019-09-11
Välkommen på jubileumsseminarium!

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden
2019-09-10
Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre ...

Silk in Ancient Greece and its Resonance An International Symposium, 19-22 September 2019
2019-09-09
Silk in Ancient Greece and its Resonance, organized by the Swedish In­sti­tute at Athens, Lund ...

More news